Descoperă, transformă, învață prin educație nonformală

Educatie nonformala
„Educaţia este puterea de a gândi limpede, puterea de acţiona bine în lucrarea lumii, puterea de a aprecia viaţa.” Brigham Young

Scurt istoric
Educaţia nonformală își are începuturile încă din timpul fondării educaţiei.

Într-un studiu – Tight (1996:68) – se spune că educația nonformală se bazează pe „conștientizarea importanței educației, învățării și instruirii ce are loc în afara instituțiilor educaționale recunoscute.” O expresie înrudită îndeaproape cu „educația nonformală” este „învățarea pe tot parcursul vieții” (în engleză „life-long learning”).Elemente comune celor doua tipuri de învățare sunt caracterul continuu și dinamicitatea procesului educațional, care fundamentează în același timp orice definiție a educației nonformale.


În literatura de specialitate, educaţia nonformală este reprezentată de activităţile educative organizate de alte instituţii decît şcoala – muzee, biblioteci, cluburi ale elevilor, etc.”şi se întemeiază pe recunoaşterea faptului că “un număr mare din experienţele de învăţare ale oamenilor s-au desfăşurat în afara sistemului de educaţie formală: la locul de muncă, în familie, în diferite organizaţii şi biblioteci”.

Ce este  Educația Nonformală?

Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, atat prin conţinut cît şi prin formele de realizare. Conţinutul este organizat pe arii de interes  (şi nu pe ani de studiu sau discipline academice) iar formele sunt foarte diverse ca durată, modalitate de organizare sau predare.

Schimbarile socio-economice au depasit intotdeauna puterea de adaptare a sistemelor de învățământ la noile valori de pe piața muncii și, prin urmare, la noile nevoi de pregătire ale tinerilor. Cum un sistem de învățământ nu se poate schimba de pe o zi pe alta, dată fiind natura statică și cumulativă a acestuia, moduri alternative de învățare au început să fie cunoscute sub numele de educație nonformală în jurul anilor 1950. Acestea reprezintă activități educaționale organizate în afara sistemului formal și au obiective de învățare specifice.

Cum este educația nonformală

Fiecare dintre noi este o persoană-resursă, însă trebuie să ne cunoaștem foarte bine la nivel personal pentru a putea fructifica fiecare aptitudine. Prin programele nonformale de educație ne putem cunoaște pe noi înșine, putem explora și împărtăși cu alte persoane din propriile  experiențe, pe baza propriilor nevoi de învățare. Noi suntem centrul procesului de învățare, proces prin care îți modelezi atitudini, îți dezvolți noi abilități, îți cultivi propriul sistem de valori.

Printr-un mod de lucru interactiv, educația nonformală propune o serie de beneficii atât  copiilor obișnuiți cu sistemul de școlarizare formal cât și adulților.

Abilitățile  însușite sunt transformate în aptitudini ce devin foarte utile în  diverse domenii profesionale, îmbogățind nivelul personal de competențe și de abilități de viață. Educația nonformală acoperă o orientare firească a tinerilor de a se implica în activități practice, de a se simți activi în mediul în care trăiesc, de a produce schimbări.

Educația nonformală este centrată pe persoană (beneficiar), pe nevoile sale, activitățile fiind diverse și atractive. Ele facilitează toleranța, îmbogățesc fondul cultural și explorează capacități,  stimulează dezvoltarea de abilități și talente. Are un cadru flexibil de spațiu și timp, dar cu obiective clar definite. Toate programele de educație nonformală invită la reflecție, la auto-analiză, procese prin care se dezvaluie calitățile personale, toate acestea prin socializare, interacțiune și împărtășirea cunoștințelor. Un tânăr care experimentează educația nonformală capătă o perspectivă pozitivă, activă și participativă, beneficiind de o deschidere și de  o înțelegere mai amplă asupra mediului său.  

Sistemul de învățare cu care suntem obișnuiți (cel formal) este înlocuit cu învățarea prin implicarea în activități, acceptarea de responsabilități și împărtășirea propriilor idei. Exemplul personal și învățarea din experiențele celorlalți sunt valorificate implicit. Prin astfel de interacțiuni, proiecte, evenimente, programe, oricine deprinde aptitudini de lucru în echipă, disciplină, responsabilitate, comunicare, organizare, management, leadership și lista poate continua. Un joc de echipă iți poate dezvălui dacă ai abilități de lider, de comunicare, de a pune în practică și de a realiza ceea ce alții doar gândesc.

Tot bagajul acesta de cunoștințe poate acționa ca un catalizator apoi, pentru realizarea designului propriilor proiecte pentru comunitatea din care provin cei care participă și chiar mai mult de atât.

Organizațiile non-guvernamentale joacă un rol foarte important în acest aspect prin programele dedicate tinerilor, prin care aceștia pot deprinde acele ”soft skills” necesare pentru o nouă generație puternică și bine pregătită.

„Educaţia nu este răspunsul la întrebare. Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările.” William Allin

Educația Nonformală este...

holistică – include diferite concepte, modalități de lucru, înglobează instrumente diverse din diferite domenii
inovativă - este deschisă spre nou, are viziune
creativă – implică imaginația
atractivă – atrage prin implicare directă în activități diverse
dinamică - se bazează pe multe metode active/interactive și diversificate de învățare;
pozitivă – oferă o exprimare deschisă
incluzivă - include oamenii din diverse categorii și spatii sociale
diversă - este deschisă spre diferite categorii de persoane și se adresează unor nevoi multiple
multiculturală - include diferențele culturale ca formă a diversității
continuă – se adresează la orice vâstă iar ca și celelalte contexte de învățare, învățarea în context nonformal permite achiziția de noi cunoștințe, abilități, atitudini;
formativă - dezvoltă aptiudini și deprinderi
complementară – completează învățarea formală cu care suntem obișnuiți, venind în întâmpinarea unor nevoi multiple
provocatoare – stimulează pentru a aduce schimbări
stimulativă - iți dechide percepția spre noi resurse și soluții
distractivă – este ludică
neconvenţională - oferă mai multe perspective originale
interactivă - reprezintă în primul rând învăţare prin noi experienţe şi permite valorificarea experienţei anterioare;
voluntară – se face de la sine;
opţională – conduce la obţinerea de rezultate într-o perioadă determinată de timp (de cele mai multe ori mai scurtă decât în cazul educaţiei formale), conţinuturile putând fi usor înnoite sau îmbunătăţite;
nondirectivă - este preponderent autoevaluativă, implicând întotdeauna un proces de reflecție;
flexibilă - se adaptează comunității, grupului și/sau individului și presupune o învățare în propriul ritm;
aplicabilă - este structurată și organizată, având atașate obiective clare de învățare și presupunând un management eficient al resurselor;
accesibilă - susţine dezvoltarea personală a indivizilor/ grupurilor;
ajustabilă - extinde cadrul de învăţare, spaţiul şi timpul de învăţare fiind diversificat și flexibil.

„Educaţia înseamna a învăţa ceea ce n-ai ştiut niciodată că nu ştii.” Daniel J. Boorstin

Învățare și context nonformal

Metode și instrumente:
Flash Mob, Dezbateri, Animația socio-culturală, Improvizația, Cafeneaua publică, Open Space, Biblioteca vie, Photovoice, Inside Outside, Animația socio – educativă – jocul și activitatea ludică, Activități de educație prin aventură, Învățarea prin Experiență, Teatrul educațional, Teatrul celor opresați, Mentorat, Life Coaching, Strategia Disney, Animație stradală si multe altele.

Instrumentele folosite în educația nonformală pot fi foarte variate.

Cui se adresează educația nonformală

Elevilor, părinților, tinerilor, educatorilor, învățătorilor, profesorilor, tuturor celor care fac parte dintr-o comunitate și au ceva de spus,  oricărei persoane care își dorește să exploreze și să învețe ceva nou, să își dezvolte anumite abilități și competențe sau să reia un anumit parcurs, cu sau fară nevoia unei certificări ulterioare.

Cine face educație nonformală

•    organizaţiile neguvernamentale (indiferent de profil);
•    organizaţiile guvernamentale;
•    unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar şi superior;
•    centrele de educaţie şi formare profesională;
•    angajatorii (firme);
•    centrele de îngrijire şi protecţie a copilului;
•    palatele şi cluburile copiilor sau elevilor;
•    instituţiile precum: muzeele, teatrele, centrele culturale, bibliotecile, cinematografele, casele de cultură;
•    asociaţiile profesionale, sindicatele;
•    biserica.  (via Nonformalii)


 „Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut şi nici măcar cât de multe cunoşti. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.” Anatole France

Prin programele pe care le cuprindem în asociația Echipa Omenirii,  includem în sfera domeniului nostru de implicare socială și conceptul de educație nonformală în beneficiul categoriilor sociale defavorizate. Iată o listă a proiectelor unde am explorat, învățat și transformat împreună cu copiii din centrele de plasament:

  • 2012 - 2013 - Centrul de dezvoltare personală "Suntem creatorii vieții noastre"
  • 2014 - Proiectul "Un pas, o schimbare"

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments